Skip to content

Atelier

BOGAERT.
Atelier voor bouwkundig ontwerp
,
is een kleinschalig in 2013 opgericht ontwerp atelier te Schaijk.

Na ruim 15 jaren werkervaring bij verschillende bureaus wilde ik mijn passie voor goede architectuur zelfstandig vorm gaan geven. Daarom ben ik in 2013 gestart met mijn eigen ontwerpatelier in Schaijk. Voor mijn opdrachtgever wil ik een inspirerende en rustgevende factor zijn. Bouwplannen zet ik om naar creatief verrassende ontwerpen. Het gaat om nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Mijn opdrachtgevers zijn particulieren, ondernemers, projectontwikkelaars en aannemers.

Achtergrond

Tijdens mijn verschillende opleidingen heb ik op alle vlakken van het ontwerp- en tekenproces de benodigde kennis opgedaan. De start lag bij de opleiding bouwkunde op de (destijds) Hogere Technische School in ’s-Hertogenbosch. Ik ben afgestudeerd in de richtingen architectuur en constructies. Na mijn afstuderen ging ik werken bij een architectenbureau en heb ik gedurende 8 jaren een deeltijdopleiding aan de kunstacademie gevolgd. De laatste 3 jaren van deze opleiding ben ik me gaan specialiseren in het model- en portretschilderen en heb ik de opleiding afgerond met een eervolle vermelding. Nadat ik enkele jaren werkervaring had opgedaan, ben ik gestart met de 4-jarige opleiding Architectuur aan de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg.

PROJECTEN WORDEN IN ALLE FASES VAN HET ONTWERP-, TEKEN EN AANNEMINGSPROCES BEGELEID.

Hierdoor ontstaan functionele gebouwen waarin de gebruiker centraal staat en welke zijn voorzien van een solide technische uitwerking en detaillering. Waarbij uitvoerbaarheid en beschikbaar budget centraal staan.

1. Visie

Het is belangrijk dat een ontwerp zich kan bewijzen in het alledaagse gebruik. Hierbij is het meest voorname uitgangspunt ‘het welbevinden van de gebruikers’. Het programma van eisen (PvE) wordt vertaald naar inspirerende goed bruikbare prettige ruimtes in een evenzo prettige omgeving. Ruimtebeleving, keuze van materialen, licht, kleur en duurzaamheid spelen een belangrijke rol, zowel binnen al buiten.

2. Onderzoek

Voordat uw ideeën tot een concreet plan worden omgezet wordt onderzocht wat het plaatselijk geldende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan inhouden. Zo worden uw ideeën eerst getoetst aan de betreffende regels en voorschriften.

En als deze niet binnen de genoemde regels passen, kunnen we samen met het plaatselijke gemeentebestuur onderzoeken of afwijkingen op het bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan kunnen worden toegestaan.

Bij bijna alle bouw, nieuwbouw, verbouw en renovatie krijg je te maken met begrenzingen op gebied van hoogte, inhoud, oppervlak en locatie.

3. Ontwerp

De kracht van mijn ontwerpen komt tot uiting in de ultieme samenwerking met de opdrachtgever(s). Heel belangrijk zijn de gesprekken die ik met de opdrachtgever(s) voer. Door de juiste informatie te verzamelen kan ik me goed inleven in de leef-/ werk-/ verblijfssituatie van de opdrachtgever(s) en de overige gebruikers. Uiteindelijk kom ik zo tot een zorgvuldig samengesteld programma van eisen (PvE).

Ruimtelijke beleving, inpassing in de omgeving, functionaliteit en duurzaamheid zijn zaken waar de nadruk op ligt bij het uitwerken van de voorlopige ontwerpschetsen Die resulteren uiteindelijk in een definitief ontwerp. En bij dit alles staan de technische uitvoerbaarheid en het beschikbare budget centraal.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de welstand- of monumentencommissie van de plaatselijke gemeente. Wanneer het ontwerp voldoet aan de zogenoemde ‘redelijke eisen van welstand’ is het ontwerp gereed voor verdere uitwerking. In deze fase vindt ook overleg plaats met de monumentencommissie over de mogelijkheden voor wijzigingen aan monumenten of gezichtsbepalende elementen.

4. Bestek

Wanneer het voorlopige ontwerp een definitief ontwerp is geworden, worden de bestektekeningen gemaakt die nodig zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. De bestektekeningen geven inzicht in alle plattegronden, gevels, doorsneden en belangrijke bouwkundige details en kunnen ook worden gebruikt voor een prijsaanvraag bij verschillende bouwers.

In deze fase van het tekenproces dient ook een constructeur te worden ingeschakeld. Het is belangrijk en ook verplicht om alle constructie elementen inzichtelijk te maken en op sterkte te laten berekenen.

Ook andere specialisten moeten worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een bouwfysicus of een brandspecialist. Afhankelijk van de soort van bouw of verbouwing zijn genoemde rapportages en adviezen van belang bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ook belangrijk zijn berekeningen van oppervlakte, daglicht, ventilatie, energieprestatie coëfficiënt, milieuprestatiegericht bouwen, vluchtroutes, alarminstallaties, stikstofberekeningen, Pfas onderzoek etc.

Verschillende ambtenaren van de gemeente zullen de diverse onderdelen van de omgevingsvergunning toetsen aan de voorschriften. Pas bij een akkoord van alle onderdelen, zal de omgevingsvergunning worden verleend. De benodigde formaliteiten en contacten kunnen door mij worden verzorgd.

Voor de uiteindelijke prijsaanvraag ofwel aanbesteding kan afhankelijk van het soort bouwwerk een bestek of een beknopte technische omschrijving nodig zijn. Hierin staan alle ruwbouwonderdelen en het afwerkingsniveau van het bouwwerk omschreven.

5. Vergunningen

De meeste bouwprojecten zijn vergunningsplichtig of meldingsplichtig. De aanvragen voor de benodigde vergunningen (samengevoegd in de huidige omgevingsvergunning) kunnen door mij worden verzorgd. Het invullen van alle gegevens en formulieren en het bijvoegen van alle benodigde tekeningen, berekeningen, rapportages e.d. zal door mij worden gedaan.

Voor bepaalde uitbreidingen, aanbouwen of wijzigingen aan bestaande bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Ik zal altijd onderzoeken voor welke onderdelen van het bouwen ‘vergunningsvrij bouwen’ mogelijk is.

6. Aanbesteding

Samen met u kan ik bekijken welke aannemer(s) het meest geschikt zijn voor de realisatie van uw project. Door een aanbesteding worden offertes opgevraagd en wordt gekeken welke aannemer het dichts in de buurt komt bij uw wensen, budget en tijdsplanning.

7. Begeleiding

Tijdens de bouwfase kan bouwbegeleiding worden verzorgd. Dit kan variëren van een intensieve begeleiding, waarbij u als opdrachtgever het werk uit handen wordt genomen, tot een meer beperkte begeleiding waarbij ik u waar nodig bijsta. Maar ook kunt u mij eventueel op afroep hiervoor inschakelen.

8. Samenwerking

Gedurende alle fases van uw project, van de eerste ideeën tot en met de laatste punten in de procedure en uitvoering, zullen we nauw samenwerken met u als opdrachtgever en met alle betrokken adviseurs en bouwers om tot een goed eindresultaat te kunnen komen.

9. Algemene voorwaarden

BOGAERT. Atelier voor bouwkundig ontwerp werkt uitsluitend volgens voorwaarden van De Nieuwe Regeling (DNR 2011) zoals algemeen gebruikelijk is. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang.

(Download hier de DNR 2011)